Oracle Database


Topic Replies Activity
Oracle query - row split to multiple rows 2 April 11, 2018
GoldenGate ERROR OGG-06220 extract data хийхэд Database Oracle CDB тохиргоотой үеийн асуудал 8 April 9, 2018
Load balance, Failover тохируулах жишээ 3 April 9, 2018
LOAD BALANCE тохируулах 1 March 26, 2018
"failed to set acl's for specified user oracle" oracle 12c 3 March 22, 2018
Oracle -> MSSQL replication solution 4 March 21, 2018
Oracle Database 18c шинэ боломжууд 1 March 3, 2018
Expdp Impdp, cannot create backup and import 11 March 1, 2018
Table Partition 4 February 8, 2018
Oracle 12c expdp коммандаар баазын .dmp үүсгэх үед дараах алдаа гарсан 5 January 24, 2018
NOARCHIVELOG and ARCHIVELOG 5 January 24, 2018
Oracle Datapump job error 15 January 4, 2018
Standby database -аа finish хийж чадахгүй байгаа 3 December 17, 2017
Database startup shutdown горимууд 2 December 13, 2017
Oracle 12c startup error 4 December 8, 2017
Log switch loop, plsql 1 December 7, 2017
Trigger ашиглаж хэрэглэгчийн хүснэгтийн id хадгалах 5 November 22, 2017
MySQL, MS SQL database-ийг ORACLE-д шилжүүлэх 7 November 21, 2017
Програмын хэрэглэгчийн бүртгэл Oracle 11g 4 November 15, 2017
Hide passwords from batch job 2 November 14, 2017
Oracle database startup on linux 3 November 13, 2017
Reserved words 1 November 12, 2017
10gR2 for AIX 7 October 28, 2017
Ашиглаж байгаа user-ийн password expired болвол яах вэ? 3 October 1, 2017
Schema-н бүх object-г select хийх эрх олгох 5 September 23, 2017
Oracle 11g windows server дээр service-үүд нь ажиллахгүй байвал яах? 11 September 20, 2017
Oracle 12c суулгахад шаардагдах package-ууд 15 September 20, 2017
Snapshot too old 7 September 14, 2017
Ямар үйлдлийн систем ашигладаг вэ? 1 September 8, 2017
ORA-12520, TNS:listener could not find available 8 September 8, 2017